Na návšteve vinárstva Jurtschitsch v Langelois

Ing. Miroslav Babinský   Apr 2 2015   E-learning/Exkurzia

Vinárstvo Jurtschitsch je už po dlhšiu dobu vhodné pre najvyššie rakúske vinárske kultúry. Už po nejakú dobu sa Alwin a Stefanie Jurtschitsch snažia vínnu kultúru tejto oblasti interpretovať ich vlastným spôsobom a vyrábať špičkové vína pre fajnšmekrov.

U oboch to znamená využiívať veľa možných prostriedkov autentickej, komplexnej a terroir chute k výrobe špecifických vín s chladnou elegantnou štylistikou. Takto chcú dávať Langenloiserským vínam vlastný cit. Nové parametre, ktoré v skutočnosti nadväzujú na dávne tradície vytvárajú základ pre ekologické poľnohospodárstvo, zdravú pôdu, minimálne zásahy do pivnice a chuť vždy znovu a znovu experimentovať, aby sa nevyčerpateľné bohatstvo sveta vína nestratilo.

 

 

Ako Alwin a Stefanie v roku 2008 prevzali podnik a hospodárenie na majetku, ich prvé rozhodnutie bolo významným medzníkom prechodu na ekologické poľnohospodárstvo. . Skôr, ako sa obaja vrhli po ich cestách svetom vína, dospeli k záveru, že to nie je len etický princíp fungovať trvaloudržateľným spôsobom, ale ďalší skok ku kvalite môže viesť iba na zdravej pôde so zdravím viničom.

 

 

Takto teda prebieha hnojenie čisto kravským hnojom, otázka vegetácie je tiež veľmi dôležitá , rovnako ako porušenie monokultúry “víno” výsadbou broskyňových sadov a vinic s cesnakom. Dlhodobým cieľom je upustiť aj od zavlažovania vínnej révy vysadenej ako zdravá kultúra a ponechať ju autonómne ako je to možné. Zdravý vinič je nielen odolný, ale vytvára zároveň intenzívnejšie vína.

V pivniciach je pravidlom vykonávať len minimálne nevyhnutné úpravy, tak aby vína kvasili úplne spontánne, zvýšené nárastu prác sa vyskytuje iba tesne pred fľaškovaním a plnením.

 

 

Pre zaistenie kultúry vína na najvyššej úrovni, je princípom ponechať čo najviac na prírodnej báze, ale zároveň byť otvorený novým trendom a nápadom. Po počiatočných prenájmoch viníc, dnes už vinárstvo disponuje vlastnou výmerou 62 ha viníc , kde sa snažia aby boli čo najlepšie využité.

 

 

Nálezy z Langenlois

 Pod názvom ” Objavo Langenlois”. Každý rok sa vo výrobe vína Vinárstvo Jurtschitsch vymyslí špeciálny projekt na vína balené v malých množstvách. Každé z týchto vín, z ktorých často len malé percento sa ujme na trhu, začína v mysli. Idea, koncept hľadanie rozmanitosti chutí s vínom.


Každá generácia mladých vinárov má za úlohu svojho terroir znovu objavovať a interpretovať pre seba osobne. Jedinou konštantou je zmena. Preto tiež s terroir. Nielen klíma, v ktorej rastie naša vinica sa zmenila za posledných 40 rokov. Citlivé experimenty vo vinici a v pivnici môžu produkovať vína, ktoré vedia často prekvapiť sami seba a zvýšiť svoju citlivosť na rôznorodé vyjadrenia terroir.

 

Preberanie miestnych odrod a kultur do vinice, premýšľavý a úctivý vzťah k prírode, citlivé a starostlivé kvasenie a “otvorená myseľ” ako aj “nový a starý” spôsob je úspešný recept z Alvin a Stefanie Jurtschitsch pre vína s najvyššími štandardmi.

 

 

 

G A L É R I A

 

 

 

 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok