Rastúci záujem o farmárske bioprodukty - mlieko, syry

Ing. Ján Babinský   Mar 29 2015   E-learning/Exkurzia

Exkurziu zorganizoval EZAT - Európsko-slovenské združenie agroturizmu a turizmu z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci projektu Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014. Exkurzii predchádzali dve etapy prednášok popredných odborníkov z jednotlivých odvetví agrorezortu.

Tri desiatky farmárov z Bratislavského kraja sa zúčastnili exkurzie do Dolného Rakúska a Salzburgu s cieľom získať skúsenosti a inovatívne prístupy k podnikaniu v poľnohospodárstve, vo výrobe a spracovaní potravín a predaja produkcie.

 

Potrebu vyrábať bioprodukty s vyššou pridanou hodnotou, ktorých cena je oproti bežným produktom vyššia až o tretinu, rakúskych farmárov núti predovšetkým cenová politika. Ceny poľnohospodárskych výrobkov neustále klesajú, kým náklady stúpajú.

 

Orientáciu na bio mlieko majú aj ďalší farmári v oblasti Kuchl. Tu je údolie pod Alpami vo výške 500 m dlhé niekoľko km, ale je rovné ako futbalové ihrisko. Farmári pôdu prenajímajú zriedka, lebo za hektár platia až 300 € ročne.

 

V podvečer tretieho dńa sme ešte aj tak nabitom programe stihli prehliadku farmy hovädzieho dobytka u predsedu agrárnej komory v Kuchli p. Georga Eßla, Unterlangenhof Kuchl.

Farma Bauernhoff Georg Esl na 30 hektároch chová 34 kráv, z ktorých každá mu nadojí 6 až 6,5 tisíc litrov a ročný kontingent mu dovoľuje predať 171 tisíc litrov mlieka. Kravy sa celý rok pasú a v zime ich kŕmi taktiež senom, ktoré kosí dvakrát ročne a z tretej kosby vyrába senáž. Je to rodinná farma, ktorú prevádzkuje sám Georg.

Manželka, nevesta a syn mu síce pomáhajú, no sú zamestnaní mimo farmy. Mlieko predáva ako bio, pretože za liter dostane 48,5 centa, kým za mlieko nie bio o 5 centov menej. Ak vyrobí viac mlieka ako má stanovený kontingent, odoberú mu ho, ale nedostane zaň ani cent a ešte musí uhradiť 2 centy za každý liter ako penále.

A na záver v posledný deň našej cesty nevšedných zážitkov, inšpirácií a zaujímavých skúseností sme stihli návštevu poľnohospodárskej prvovýroby a farmy pre predaj z dvora Bauernhoff Schröcker Johann, Golling an der Salzach. Účastníci mali možnosť konfrontácie predošlej farmy, kde farmár pracuje na plný úväzok a je zároveň predsedom regionálnej agrárnej komory s malou rodinnou farmou na chov HD a výrobu mlieka, kde sa tejto oblasti venujú na čiastočný úväzok takmer všetci členovia rodiny. Bola prezentovaná ukážková farma typu rodinný podnik.

Farma Bauernoff Johan Schröcker nie je „čistý“ farmár. Keďže ho bavila práca so zvieratami a rodine chcel prilepšiť, ako bankový úradník začal hospodáriť na ploche 20 ha, z toho 12 ha lesov. V súčasnosti ako dôchodca farmu udržiava spoločne so synom, ktorý robí vo fabrike. Na farme chová 17 kráv čiernostrakatého plemena na čo dostal kontingent 80 tisíc litrov mlieka ročne. Od apríla tohto roku má len voľný predaj, bez zmluvného kontingentu. Nevyrába bio mlieko, lebo kŕmi silážou a kŕmnymi zmesami a preto liter predáva len za 37 centov.

 

G A L É R I A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok