EZAT s farmármi navšívil svojich rakúskych partnerov

Ing. Miroslav Babinský   Mar 25 2015   E-learning/Exkurzia

V polovici decembra 2014 a začiatkom januára 2015 sa v Pieštanoch uskutočnil workshop pod názvom : Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014. Podujatie organizoval EZAT /Európsko - slovenské združenie agroturizmu a turizmu v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a bolo určené pre poľnohospodárske a potravinárske podniky z Bratislavského kraja.

V marci mali účastníci workshopu možnosť overiť si získané poznatky v praxi formou zahraničnej exkurzie a návštevy potravinárskych a poľnohospodárskych podnikov v Rakúsku. Týmto sa chcem s Vami podeliť o nami získané poznatky a skúsenosti z fungovania farmárskeho trhu u našich južných susedov v Rakúsku. Exkurzia predstavila pomerne pestrý a zaujímavý program, a preto by sme Vám v krátkosti predstavili tieto štyri dni , plné zážitkov a poznatkov, ktoré nás inšpirovali a odborne poučili.

 

1. deň

Odjazd z Bratislavy s cieľom navštíviť najväčší vinársky podnik v oblasti Kremsu a Kamptal- prehliadka potravinárskeho podniku a vinárskeho závodu Alwin Jurtschits v Langelois Kamptal. Podnik vyrába ročne cez 500 tis. litrov kvalitného odrodového vína v pestrej sortimentovej skladbe. Disponuje najnovšími technologickými zariadeniami pre výrobu a spracovanie v hrozna. Vinárska výroba disponuje rozsiahlymi podzemnými archívmi, kde sa nachádza aj historický archív vín z čias 1 svetovej vojny. V oblasti sa darí hlavne Veltlínskemu zelenému, ktoré získalo v roku 2014 1. miesto v oceneniach Rakúska a Rízlinku vlašskému, ktorý vo veľkej miere exportujú.

Po ukončení návštevy tohto potravinárskeho podniku a vinárskeho závodu sa účastníci presunuli do Handorfu, kde bola večera a ubytovanie Schloss Haindorf. Nasledovala večerná prehliadka regionálnych produktov a značiek oblasti Krems a Kamptal. Účastníci si mali možnosť obzrieť regionálne predajne pre predaj z dvora a marketingové značenia regionálnych produktov.

 

2. deň

Hneď z rána nasledovala cesta do Mostviertel, a návšteva potravinárskeho podniku a ovocinárskeho podniku Mostbauernhof, návšteva Mostviertler Bauernmuseum . Farma Mostbauernhof disponuje výsadbou 2000 stromov, z čoho sú 60 % hrušky, slivky, jablká, čerešne. Hospodária na celkovej ploche 27 ha,počtom 2 stáli pracovníci, plus sezónni pracovníci. V nadmorskej výške 360 m vyrábajú mušty z hrušiek a jabĺk už vyše 100 rokov a ostatok spracovávajú na výrobu destilátov.

Celkove tak získajú ročne 500 tisíc litrov muštu a 500 litrov pálenky. Výrobný systém výroby potravín - muštov sa realizuje dodávateľsky formou služieb. Jedna servisná firma príde na farmu, kde spracuje vykvasený mušt do podoby potravinového nápoja, naflaškuje, etiketuje a uloží na palety. Farmárom tak odpadajú vysoké investičné náklady a platia iba za naflaškovanie muštu 2 EUra na 1l muštu.

 

Po návšteve a prehliadke farmy a podniku nasledovala 2,5 hodinová prehliadka sedliackého múzea Toni Distelbergera, ktorá za 40 rokov svojej existencie zozbierala značné množstvo agrárnych exponátov a mapuje históriu roľníctva v oblasti Mostviertel až 100 rokov spať. Na farme ponúkajú aj obed pre účastníkov exkurzií s ochutnávkou tradičnej sedliackej kuchyne a regionálnych produktov.

Následne prebiehal presun a prehliadka regionálnych produktov a predajní z dvora v historickom dobovom meste Dürnstein. V tejto oblasti sme prezreli tradičné pestovanie viniča a hrozna v historických kamenných ohradách. Oblasť Kamptal a Wachau je zaujímavá tradičnou ponukou predajní z dvora a priameho predaja. v oblasti sa nachádzajú najväčší pestovatelia marhúľ a sliviek. Preto su predajne zastúpené prevažne marmeládami a džemmi, či muštami z tejto oblasti.

Potom sme absolvovali návštevu slepačej biofarmy a prvovýroby Die Eiermacher, Geflügel GmbH,Celá oblasť sa špecializuje na chov ošípaných. Od roku 1995táto firma prešla na chov hydiny. Celkove chovajú 7 000 sliepok a špecializujú sa na voľný chov nosníc. Od roku 2006 má firma 12 zamestnancov. V rámci šľachtenia je v Rakúsku zvýšený záujem o ekologický chov sliepok. Majiteľ firmy s 30 ha pôdy si zabezpečuje krmivo a kr´mne zmesi na 80 % z vlastnéj výroby.

3. deň

 

Po prehliadkách špecializovanej rastlinnej výroby prišla konačne na rad prehliadka poľnohospodárskej farmy pre ukážkový ekochov hovädzieho dobytka, a potravinárskeho podniku pre produkciu mlieka a syrov, a predaj z dvora pre regionálne mliečne biovýrobky na farme Fürstenhof . Farma na ekochov hovädzieho dobytka Furstenhof disponuje výmerou 6 ha v rámci sedliackého dvora a prenájom 8 ha, t.j. spolu 14 ha.

 

 

V nadmorskej výške 1100 m n.m. v horskej oblasti chovajú jalovice, plemeno Jersey. V lete vyrábajú syr na salaši a ponúkajú záujemcom. Okrem toho vyrábajú rôzne upomienkové predmety z dreva, keďže majiteľ je stolár. V rámci priameho predaja ponúkajú syr a mlieko. V ostatnom období ponúkajú aj starostlivosť o dôchodcov, čo sú trendy zmeny v ponike ubytovacích služieb pôvodne pre turistov. . Majú 30 kráv a ponúkajú 35 druhov syru z vlastného mlieka pričom zamestnávajú aj brigádnikov.

 

Doobeda sme ešte stihli návštevu najväčšieho biopestovateľa zeleniny na Salburzsku, podnik Gartenbau Winklhofer vo Wallse. Farma Winklhofer vo Wallse je najväčší biopestovateľ zeleniny na Salburzsku- Zamestnáva7 pracovníkov, orientujú sa na priamy predaj v obchode, zo skleníkov predávajú rastliny samoobsluhou, majú 6 ha zeleniny vonku ,pestujú aj zemiaky, šalát, 60 druhov zeleniny, 240 druhov byliniek, kde pestovanie rastlín je riadené počítačmi vždy na 2500 m 2 plochy, insekticídy nepoužívajú. Bioprodukty musia každý rok certifikovať a ich ceny sú o 30 % vyššie od ostatných.

 

Popoludní bola naplánovaná návšteva konskej farmy a jazdeckej školy Reiterhof Weiß – Kuchl. Majú 50 koní a to 10 vlastných a ostatné prenajímané od vlastníkov na ustajnenie za poplatok. Firma existuje 15 rokov, hospodária na 80 ha polnohospodárskej pôdy. Prenájom za 1 koňa predstavuje pre vlastníka koňa 400 – 500 eur mesačne a to za kŕmenie a čistenie.

 

Podvečer sme ešte aj tak nabitom programe stihli prehliadku farmy hovädzieho dobytka u predsedu agrárnej komory v Kuchli p. Georga Eßla, Unterlangenhof Kuchl. Na 30 ha p.p. chovajú 34 kráv a teľatá. Ďalšie malé hospodárstvo majú na 20 ha p.p., 8 ha lúky, 12 ha lesy a 6 ha prenajatej pôdy, 14 kráv na mlieko a to plemená Pinzgavský krížený s červenostrakatým dobytkom. Agrárnu techniku majú vlastnú, dosahujú dojivosť 6500 litrov ročne na dojnicu.

 

 

4. deň

A na záver v posledný deň našej cesty nevšedných zážitkov, inšpirácií a zaujímavých skúseností sme stihli návštevu poľnohospodárskej prvovýroby a farmy pre predaj z dvora Bauernhoff Schröcker Johann, Golling an der Salzach. Účastníci mali možnosť konfrontácie predošlej farmy, kde farmár pracuje na plný úväzok a je zároveň predsedom regionálnej agrárnej komory s malou rodinnou farmou na chov HD a výrobu mlieka, kde sa tejto oblasti venujú na čiastočný úväzok takmer všetci členovia rodiny. Bola prezentovaná ukážková farma typu rodinný podnik. Farma disponuje chovom HD celkom 24 kusov s ročnou produkciou mlieka 7200 litrov. plemeno Pinzgavský dobytok.

Exkurzia pod názvom: Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014 v Rakúsku bola od 12. do 15. marca 2015. Program exkurzie prebiehal presne podľa plánu . Počas 4 dní účastníci navštívili 3 potravinárske podniky, 3 podniky poľnohospodárskej prvovýroby a 2 návštevy zamerané na predaj z dvora. Možno konštatovať, že súčasné trendy v týchto podnikoch preukazujú previazanosť prvovýroby, spracovania produkcie a výroby potravín s následným priamym predajom. V tomto zmysle fungujú aj nami navštívené podniky a Inovačné trendy v Rakúsku túto tendenciu potvrdzujú Podujatie zahraničná exkurzia, ktoré bolo súčasťou odborno -vzdelávacieho cyklu Programu rozvoja vidieka 2007-2013 navštívili farmári a potravinári z Bratislavského kraja v sprievode zástupcov nášho združenia EZAT, ktoré akciu organizovalo.

 Program exkurzie a navšívené podniky boli zostavované podľa výrobného zamerania účastníkov projektu. Kedže skupina bola zložená z vinohradníkov, vinárov, zeleninárov, klasických farmárov so zmiešanou živočíšnou a rastlinnou výrobou, ako aj chovateľmi koní.

 

 

 

Význam workshopu a exkurzie spočíva, v skutočnosti, že účastníci už majú rozpracované svoje výrobné zámery, ktoré by chceli v nasledujúcich obdobiach realizovať. Workshop a exkurzia poskytol komplexné informácie o vývoji a trendoch v agrorezorte od roku 2014, o možnostiach financovania poľnohospodárstva z PRV 2014-2020.

 

 

Všetky tieto informácie a skúsenosti by cieľová skupina farmárov z Bratislavského kraja chcela pretaviť do svojich výrobných zámerov plánovaných v roku 2015 a neskoršom období.

 

 

Medzi účastníkmi sa nachádzala aj skupina nových, mladých a začínajúcich farmárov, pretože práve pre tých nasledujúce obdobia poskytujú veľa možností na prístup k finančným zdrojom pre rozvoj fariem , čo aj plánujú náležite využiť.

  

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok