Podnikanie v malých množstvách - Malé množstvá včelieho medu

Miroslav Babinský   Feb 2 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Oplatí sa podnikať v malých množstvách? Kedy sa jedná o predaj malého množstva medu? Vtedy ak množstvo medu z vlastnej produkcie včelára priamo predané konečnému spotrebiteľovi vo vlastných priestoroch včelára alebo včelárom na miestnom trhovisku,ktoré zodpovedá obvyklej spotrebe medu domácnosti konečného spotrebiteľa.

 

  • Celkové množstvo medu z vlastnej produkcie najviac 1 t ročne dodané miestnym maloobchodným prevádzkarniam;
  • Med môže dodávať len včelár- prvovýrobca, ktorý je držiteľom včelstiev, vykonáva zber a balenie medu vo vlastných priestoroch a je na toto osobitne zaregistrovaný;
  • Upravujú sa minimálne hygienické požiadavky, získavanie, uchovávanie, balenie, prepravu a manipuláciu s medom a požiadavky na označovanie.

 

Zdroj: Workshop EZAT

Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014

 

 

 

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok