Podnikanie v malých množstvách - Malé množstvá vajec

Miroslav Babinský   Feb 1 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Oplatí sa podnikať v malých množstvách? Kedy sa jedná o predaj malých množstiev vajec? Vtedy ak je predané najviac 60 ks netriedených vajec jednému konečnému spotrebiteľovi v mieste produkcie, na miestnom trhovisku / 1 týždeň.

  • Najviac 350 ks netriedených vajec celkovo dodaných miestnym maloobchodným prevádzkarniam/ 1 týždeň;
  • Vajcia predávané maloobchodným prevádzkarniam musia byť presvietené, vajcia sa nesmú umývať, spracúvať, konzervovať a chladiť pod 5°C;
  • Upravujú sa minimálne hygienické požiadavky na zber vajec, čistotu, skladovanie a teploty, preložky, obaly a kontajnery;
  • Dátum minimálnej trvanlivosti vajec v malých množstvách je 28 dní od znášky a musia byť dodané alebo predané konečnému spotrebiteľovi do 21 dní od dátumu znášky;
  • V mieste predaja musí byť informácia o tom, že ide o netriedené vajcia, identifikácia prvovýrobcu, informácia o dátume znášky a dátume minimálnej trvanlivosti a odporúčanie pre spotrebiteľa o spôsobe skladovania po nákupe v chlade.

 

Zdroj: Workshop EZAT

Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok