Podnikanie v malých množstvách - Malé množstvá surového mlieka

Miroslav Babinský   Jan 31 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Oplatí sa podnikať v malých množstvách? Kedy sa jedná o predaj malého množstva surového mlieka? Vtedy ak je to množstvo surového kravského, surového ovčieho alebo surového kozieho mlieka, ktoré zodpovedá obvyklej dennej spotrebe tohto mlieka v domácnosti konečného spotrebiteľa.

  • Surové mlieko v malom množstve sa smie predávať len priamo konečnému spotrebiteľovi. Mlieko nesmie byť spracúvané, odstreďované, balené;
  • Surové mlieko musí pochádzať od zdravých a neliečených zvierat zo stád bez brucelózy alebo úradne bez brucelózy a bez tuberkulózy;
  • Surové mlieko sa musí predať konečnému spotrebiteľovi do dvoch hodín od nadojenia; ak nie je určené na predaj nevychladené musí sa ihneď po nadojení schladiť na teplotu najviac 8°C a najmenej 4°C a predať do 24 hodín od nadojenia;
  • Dátum spotreby schladeného surového mlieka na priamy predaj je 48 hodín, nevychladeného mlieka je 24 hodín od nadojenia;
  • Prvovýrobca musí v mieste predaja umiestniť upozornenie pre konečného spotrebiteľa : „Pred konzumáciou je potrebné surové mlieko prevariť. Nie je vhodné na priamu konzumáciu deťmi, tehotnými ženami chorými a starými osobami alebo osobami s oslabenou imunitou“.

 

Zdroj: Workshop EZAT

Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok