Podnikanie v malých množstvách - Malé množstvá rýb

Miroslav Babinský   Jan 30 2015   E-learning/Pôdohospodárstvo

Oplatí sa podnikať v malých množstvách? Kedy sa jedná o predaj malých množstiev rýb?No predsa pri priamom nákupe konečným spotrebiteľom od prvovýrobcu na farme akvakultúry alebo miestnom trhovisku v hodnote najviac 20 eur a

  • celková dodávka prvovýrobcu miestnym maloobchodným prevádzkarniam najviac 10 kg rýb týždenne.
  • Ryby smú byť živé, zabité, vykrvené, vypitvané, bez hlavy a plutiev, chladené alebo zmrazené, vopred nebalené; prvovýrobca nesmie malé množstvá rýb krájať, filetovať, vykosťovať, sťahovať z kože, rezať, spracúvať, baliť; musí zabezpečiť minimálne hygienické požiadavky na úpravu a manipuláciu, chladenie podľa nariadenia s ohľadom na ochranu pred kontamináciou.
  • V miestnej maloobchodnej prevádzkarni a na miestnom trhovisku sa na ryby vzťahujú príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 852/2004 a aj 853/2004.

 

Zdroj: Workshop EZAT

Inovačné trendy v agrorezorte od roku 2014

NEWSLETTER
Aktuality a novinky
denne pre Vás

Publikácie

Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Publikácia - obrázok Logo - Katalog - obrázok